Trainingsmogelijkheden voor junioren

LET OP: Om training te kunnen volgen moet je lid zijn van TPR. Als je nog geen lid bent dan moet ook de aanvraag voor het lidmaatschap direct worden ingestuurd, anders wordt je inschrijving niet in behandeling genomen. Klik op deze link om je aan te melden als lid.

In de jeugdtrainingen (4 t/m 17 jaar) wordt gewerkt met de Tenniskids TOF methode van de KNLTB. Kinderen worden daarbij ingedeeld in kleuren, met de leeftijd als uitgangspunt. Naast de leeftijd kan ook het niveau van het kind bepalend zijn voor de indeling. De trainers beslissen in welke kleur het kind wordt ingedeeld.

Klik hier voor de trainingstarieven.
Klik hier voor de lesagenda.
Klik hier voor de algemene voorwaarden.
Klik hier om je voor training in te schrijven.

Voor de inschrijving kunt u de tabel hieronder gebruiken. Bij twijfel overlegt u met een trainer.
 

4 t/m 5 jaar Blauw
6 t/m 7 jaar Rood
8 t/m 10 jaar Oranje
11 t/m 12 jaar Groen
13 t/m 17 jaar Geel

Lespakketten
Voor de jeugd gebruiken we lespakketten van een jaar, bestaande uit 2 seizoenen. Het zomerseizoen (van april t/m september) en het winterseizoen (van oktober t/m maart). Na 2 seizoenen moeten ze dus opnieuw worden ingeschreven.

I.v.m. wijzigingen in schoolroosters, niveau wijzigingen, e.d., zullen de groepen per seizoen opnieuw worden ingedeeld. Voor aanvang van het nieuwe seizoen zal daarom gevraagd worden, de beschikbaarheid tijdens het nieuwe seizoen op te geven.

Er is altijd na afsluiting van een seizoen, met inachtneming van de voorwaarden, de mogelijkheid om uit te schrijven.

Er is keuze uit de volgende pakketten: 

  • Pakket Blauw 
  • TOP pakket Rood, Oranje, Groen of Geel 
  • BASIS pakket Rood, Oranje, Groen of Geel

Op het tarievenblad en het inschrijfformulier voor de training vind je deze indeling terug.

Blauw (4 t/m 5 jaar) / Ouder-Kind tennisles: de vernieuwde opzet

Samen met de kind op de les. Superleuk! 

Als ouder help je je eigen kind de oefeningen doen die de trainer uitlegt en voordoet. Deze manier van tennistraining wordt nog niet vaak toegepast, maar wel erg goed voor de ontwikkeling van je kind. En het is supergezellig om samen dingen te doen. 
Het betekent wel dat je als ouder een sport/tennisschoen aan moet doen om de tennisbaan op te kunnen.
De “blauwe” kinderen leren op deze manier spelenderwijs bewegen en motorische vaardigheden. De oefeningen zijn er vooral om spelerderwijs de bewegings-, bal- en racketvaardigheden van de kinderen te ontwikkelen. 

Er wordt 60 minuten getraind. De trainingen zijn op woensdagmiddag tussen 13.15 en 15.00 uur. Blauw wordt in de winterperiode altijd op de binnenbaan gegeven.

Rood TOP en BASIS (6 t/m 7 jaar)
Voor kinderen van niveau Rood, die het pakket Basis kiezen, bestaat de normale training uit 6-8 personen en duurt 60 minuten. Er wordt gespeeld met de rode bal op een aangepast veld. Voor kinderen die kiezen voor het TOP pakket is er de Grote Groep Training (zie verderop) op vrijdag tussen 16.00-17.00. 

Oranje TOP en BASIS (8 t/m 10 jaar) en Groen TOP en BASIS (11 t/m 12 jaar)
Oranje en Groene kinderen, die het pakket basis kiezen, trainen 60 minuten in groepjes van 4 personen. Als dat nodig is voor een betere verdeling, kan van deze aantallen worden afgeweken. Oranje speelt met de oranje bal op een aangepast veld. Groen speelt met een groene bal op een volledig veld. Ook voor Oranje en Groene kinderen die kiezen voor het TOP pakket, is er een Grote Groep Training. Die is op vrijdag, tussen 16.00 en 18.00.

Geel TOP en Basis (13 t/m 17 jaar)
In deze groep is er een groot verschil tussen de kinderen. Er zijn kinderen die net zijn begonnen, kinderen die recreatief 1x per week tennissen en prestatieve kinderen, die meerdere keren per week trainen. 

De GGT in het TOP pakket is voor Geel alleen mogelijk als je speelsterkte maximaal niveau 7 is.

Grote Groep Training (GGT) - bij keuze voor het TOP pakket:
Deze training is de tweede training per week. Er wordt getraind met zoveel mogelijk kinderen van dezelfde kleur, in een grotere groep. De training is vooral bedoeld om de jeugd te stimuleren te tennissen tegen verschillende tegenstanders en met wisselende dubbelpartners in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Daarbij wordt door de trainers onder meer aandacht besteed aan techniek, het verbeteren van het tactische spel en het tennisinzicht. 

De kinderen leren elkaar beter kennen en worden gestimuleerd om met elkaar tennisafspraken te maken. De GGT trainingen duren 60 minuten. Deze zijn op vrijdag.

Overige mogelijkheden
Naast de pakketten kun je het kind natuurlijk voor extra training inschrijven. Bijvoorbeeld een duo- of privétraining. Als je de gewenste training niet kunt vinden op het tarievenblad, stuur je een mailtje naar trainers@tproosendaal.nl.

Selectietraining
Voor de kleuren Oranje, Groen en Geel zijn er bij TVR ook nog selectietrainingen. Kinderen die voor deze training in aanmerking komen, worden geselecteerd door de trainers. Als je geselecteerd bent, zal de trainer je vragen om hiervoor in te schrijven.

Selectietrainingen worden verzorgd door de trainers Ferdinand, Eric en Luc.

De selectietrainingen zijn afhankelijk van de kleur 1 of 2x week. In de tabel hieronder vindt je dat terug.

Kleur Aantal 's Winters 's Zomers             Bijzonderheden
Oranje 1x Op de binnenbanen Op TPR  
Groen 2x Op de binnenbanen Op TPR Ook Conditietraining 1x per week
Geel 2x Op de binnenbanen Op TPR Ook Conditietraining 1x per week

Niveaugroepen
Voor kinderen die ingedeeld zijn in Geel en een behoorlijk tennisniveau hebben, is er de mogelijkheid om te trainen in niveaugroepen. Deze training is bedoeld voor spelers (zowel jeugd als senioren) vanaf niveau 7/6 . Er wordt 1,5 uur getraind in groepen van 6 tot 8 personen. De trainingen omvatten individuele doelstellingen per speler, groepsdoelen gebaseerd op technische, tactische, mentale en conditionele vaardigheden gericht om op wedstrijdniveau beter te gaan presteren. De spelers worden door de selectietrainers uitgekozen en ingedeeld.

 

Trainingsinformatie Overzicht