Tennissen bij Vierhoeven voor jeugdleden

Samenwerking op jeugdgebied tussen TPR en TV Vierhoeven

Tennis en Padelvereniging Roosendaal (TPR) en TV Vierhoeven zijn met directe ingang een samenwerking aangegaan om jeugdleden op beide tennisparken vrij met elkaar te kunnen laten tennissen en padellen. Doelstelling is om meer mogelijkheden voor de jeugd te creëren binnen Roosendaal om vrij met vriendjes/vriendinnnetjes te kunnen spelen zonder gebruik te hoeven maken van een introducé systeem bij beide verenigingen en de daaraan verbonden bijdragen. Een mooi initiatief tussen onze verenigingen.

Wij hopen vanzelfsprekend dat hier veel gebruik van gemaakt gaat worden en we veel kinderen meer uren op de baan vrij zien spelen met elkaar. We gaan periodiek evalueren in hoeverre hier gebruik van gemaakt wordt.  en of we de samenwerking tussen beide verenigingen ook op andere vlakken kunnen uitbreiden.

Actie: Vul dit formulier in om toestemming te verlenen om gegevens van jouw kind uit te wisselen met TPR. Dit betreft voornaam en achternaam, emailadres, geslacht, geboortedatum en bondsnummer. 

 Uitgangspunten:

  • We beginnen deze samenwerking met jeugdleden (t/mtot de daghet jaar waaropin ze 18 worden)
  • Binnen deze afspraak worden zowel padel als tennisbanen beschikbaar gesteld op de volgende tijdstippen: 
    • Werkdagen: tot 19.00 uur
    • Weekeinde: vanaf 12:00 (inclusief avond)
  • Alleen een lid van de "thuisspelende vereniging" mag reserveren. Binnen zowel enkel- als dubbelspel moet dus tenminste één speler van de thuisspelende vereniging zijn.
  • De "thuis-speler" dient de baanreservering in  vast te leggen en kan via het afhangsysteem de namen selecteren van de deelnemende jeugdleden van de andere vereniging. En dDe thuis-speler moet natuurlijk aanwezig zijn/blijven totdat alle gast-spelers " weer weg zijn en is verantwoordelijk voor deze gast-spelershet park hebben verlaten.
  • Beide verenigingen wisselen de benodigde gegevens uit om de leden van de eigen vereniging in staat te stellen banen op de eigen vereniging te reserveren met spelers van de andere vereniging. Uit privacy-oogpunt dienen ouders hiervoor toestemming te verlenen door het invullen van dit formulier. Deze is alleen zichtbaar als het lid binnen de doelgroep valt. Het privacy-statement van de vereniging wordt hierop aangepast.
  • Op beide verenigingen zorgen vrijwilligers er voor dat het park er schoon en netjes uit ziet en dat je aan de bar (indien geopend) een drankje kan kopen. Er wordt van de jeugdleden van beide verenigingen verwacht dat ze het park schoon houden glazen en flesjes, e.d. terugbrengen naar de bar of (plastic en blik) in de daarvoor bestemde bakken gooien en de tafel schoon achterlaten.

Toestemming voor uitwisseling van gegevens kan op elk moment weer ingetrokken worden door een mail aan de ledenadministratie van de eigen vereniging. Klik op deze link om je aan te melden.